WIDEO


Polska

Komisja Licencyjna ukarała punktami ujemnymi klub z Ekstraklasy
Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podczas dzisiejszego posiedzenia podjęła decyzję w sprawie Ruchu Chorzów. Niebiescy zostali ukarani ośmioma minusowymi punktami, ale cztery mogą zostać anulowane. Oto treść komunikatu PZPN: W dniu 19 grudnia 2016 roku w późnych godzinach wieczornych, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła decyzję w sprawie naruszenia przez klub Ruch Chorzów wymogu kryterium F09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/2017 w zakresie nieuregulowania wynagrodzeń pracowników Fundacji Ruch Chorzów, będących jednocześnie piłkarzami Klubu. Na gruncie niezwykle złożonego i bezprecedensowego stanu faktycznego, Komisja doszła do następujących wniosków. – w świetle punktu 10.2.2 Podręcznika Licencyjnego Komisja uznała, że Fundacja stanowi wraz z Ruchem Chorzów jeden podmiot ubiegający się o licencję. W konsekwencji nieuregulowane zobowiązania Fundacji powinny być traktowane analogicznie jak zobowiązania Ruchu; – celem utworzenia Fundacji, a w szczególności zawierania równoległych umów z Klubem i Fundacją nie było obejście przepisów licencyjnych, lecz wykorzystanie możliwości optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych; – naruszenie przepisów zobowiązujących Klub do wykazania zadłużenia Fundacji w dokumentacji licencyjnej nie miało charakteru umyślnego. W powyższej sytuacji Komisja uznała, że wymiar zastosowanej sankcji powinien w sposób surowy odzwierciedlać fakt długotrwałego nieregulowania zobowiązań finansowych wobec piłkarzy, jednak w zakresie naruszenia obowiązku sprawozdawczego, powinna mieć charakter edukacyjny i prewencyjny, a nie represyjny. Przy podejmowaniu decyzji Komisja uwzględniła fakt, że Zarząd Ruchu Chorzów:– uznał winę Klubu w zakresie nieregulowania zobowiązań wobec piłkarzy;– udowodnił, że odmienna od prezentowanej przez Komisję interpretacja punktu 10.2.2 Podręcznika nie miała charakteru oszustwa;– zobowiązał się do przestrzegania punktu 10.2.2 Podręcznika Licencyjnego i akceptowania jego interpretacji zgodnej ze stanowiskiem Komisji;– poinformował Komisję, że od lipca 2015 roku Klub i Fundacja nie zawierają nowych, równoległych umów z piłkarzami, a dotychczas zawarte umowy wygasły. W tej sytuacji Komisja postanowiła:–  zaakceptować wniosek Zarządu Ruchu Chorzów i nałożyć na Klub z tytułu naruszenia wymogu F09 Podręcznika sankcję regulaminową odjęcia 8 pkt w bieżącym sezonie z jednoczesnym zawieszeniem odebrania 4 pkt do dnia 31 stycznia 2017, które to punkty zostaną anulowane w przypadku spłaty do tego terminu przez Klub lub Fundację wszystkich zaległości finansowych w stosunku do pracowników Fundacji będących jednocześnie piłkarzami Klubu;– wyłączyć do odrębnego postępowania kwestię naruszenia przez Klub, w związku ze zobowiązaniami Fundacji, wymogu F04 Podręcznika oraz naruszenia uchwał Komisji ograniczających wysokość wynagrodzeń piłkarzy Ruchu Chorzów w ubiegłych sezonach. Pełne uzasadnienie powyższej decyzji, szczegółowo naświetlające jej motywy, zostanie sporządzone i podane do publicznej wiadomości w ciągu 48 godzin. Na tym etapie Komisja podkreśla, że zasadniczą przesłanką, którą kierowała się w tej, niezwykle złożonej sprawie, było:– zapewnienie maksymalnie szybkiej spłaty wszystkich zaległości w stosunku do piłkarzy – pracowników Fundacji;– uświadomienie całemu środowisku piłkarskiemu konieczności transparentnego prezentowania wszystkich rozliczeń z piłkarzami w ramach procesu licencyjnego;– dalsze podnoszenie standardu ochrony licencyjnej wszystkich zobowiązań pracowniczych (w tym piłkarskich) niezależnie od ich formy prawnej i podmiotu zaciągającego zobowiązania. Wszystkie pozostałe Kluby Ekstraklasy spełniły wymóg kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego.


20 GRUDNIA 2016, 01:10

Sędzia Tomasz Kwiatkowski na podsłuchu. "Mordo!", "Wariacie!" [WIDEO]

13 GRUDNIA 2016, 14:46

Oficjalnie: Trzy nowe kontrakty w Lechii Gdańsk

18 LISTOPADA 2016, 15:31

Szlachetna postawa Jarosława Fojuta! [WIDEO]

18 LISTOPADA 2016, 14:23

Oficjalnie: Nowy menedżer Korony

11 LISTOPADA 2016, 17:56

Oficjalnie: Wdowczyk nie jest już trenerem Wisły

10 LISTOPADA 2016, 13:31

Lechia Gdańsk testuje napastnika z rezerw Borussii Dortmund

09 LISTOPADA 2016, 16:45

Były gracz Legii Warszawa i Manchesteru United przeszedł operację plastyczną

06 LISTOPADA 2016, 15:10

Peszko skomentował derby Trójmiasta

31 PAŹDZIERNIKA 2016, 11:48